Tai Chi en gezondheid

Wanneer je Tai Chi uitvoert op een langzame en ontspannen manier, biedt het een evenwichtige oefening voor de spieren en gewrichten. De diepe ademhaling, bevorderd door de langzame uitvoering van Tai Chi, zorgt ervoor dat het middenrif zich samentrekt en naar boven beweegt, uitzet en naar beneden beweegt. Deze beweging van het middenrif masseren zacht de ingewanden en bevorderen zo de conditie van de organen en de stofwisseling in het algemeen. De oefening die de maagspieren krijgen zal de spijsvertering verbeteren, hetgeen tot een verhoogde eetlust leidt en de preventie van constipatie.

Diepe ademhaling bevordert ook een grotere opname van lucht in de longen dan gebruikelijk. Aldus is een grotere hoeveelheid zuurstof beschikbaar voor verbranding. Door de bewegingen van je spieren bij de beoefening van Tai Chi oefenen zij druk uit op je aders en dwingen je bloed om naar het hart te stromen, hetgeen je bloedsomloop verbetert. De bloedvaten worden wijder wat het hart en de ingewanden ten goede komt. Tai Chi helpt hierdoor bij het bestrijden van trombose, hartkwalen en veel andere ziekten van de ingewanden. Op lange termijn, stimuleert de Tai Chi het centrale zenuwstelsel, wat het welzijn van alle organen van het lichaam verhoogt.

meridianen (20K)

Bij Tai Chi werken we veel met energie, met Qi, die door de meridianen in het lichaam stroomt, gelijk zoals ons bloed door de bloedvaten in het lichaam stroomt. De meridianen voorzien onze organen van de noodzakelijke energie, Qi, zoals de bloedvaten de organen van zuurstof voorzien. Bij Tai Chi oefenen we op een onbelemmerde doorstroming van de Qi door het lichaam. Dit bevordert onze gezondheid op korte en lange termijn. Er is steeds meer acceptatie binnen de westerse wetenschappelijk voor dit concept, ondersteund door gecontroleerde experimenten en nieuwe meetmethoden. Een bekende toepassing hiervan is accupuntuur waarbij energieknooppunten op de meridianen gestimuleerd worden door naalden.

De uitvoering van Tai Chi leidt tot een rustige gemoedstoestand door concentratie op de bewegingen. De rustige bewegingen van Tai Chi kunnen tot veranderingen in je gesteldheid leiden, die je evenwichtiger maakt en minder snel kwaad.

Met Tai Chi krijg je een groter lichaamsbewustzijn. Dit is een gevolg van het bewust en langzaam uitvoeren van de bewegingen. Je wordt je beter bewust van je bewegingen en houding wat leidt tot een verbeterde motoriek en lichaamshouding. Ook voel je sneller eventuele spanning en verkramping die je gedurende de dag opbouwd. Je kan daardoor sneller terugschakelen en bewust de spanning aanpakken voordat de spanning jou te pakken neemt.

Onderzoek

Tai Chi vermindert diabetesklachten. Mensen die diabetes type 2 hebben, kunnen voordeel hebben bij een gematigd bewegingsprogramma, zoals Tai Chi. Tai Chi combineert Chinese vechtkunst met een diepe ademhaling en milde bewegingen. Door 12 weken dit bewegingsprogramma te volgen, versterken diabetespatiënten hun immuunsysteem en verlagen ze hun bloedsuikerspiegel. Bij intensief sporten stijgt juist de bloedsuikerspiegel. Dit blijkt uit twee onafhankelijke onderzoeken onderzoeken uit Australië en Taiwan.

De onderzoekers raden diabetespatiënten aan om gematigd te sporten. Dat kan met Tai Chi, maar ook met huishoudelijk werk of de hond uitlaten. Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat Tai Chi de ademhaling en hartfuncties verbetert. Ook vermindert het stress en verbetert het de lenigheid.
Bron: http://www.tipsbijafvallen.nl/tai-chi.htm

Tai Chi verbetert de balans. Beoefening van Tai Chi over een langere periode heeft een gunstig effect op de lichaamsbalans, algehele flexibiliteit van het lichaam en de gezondheid van het hart en de bloedvaten. Zie b.v. een onderzoek dat is uitgevoerd op oudere personen.
Bron: balance_control_and_fitness.pdf

Vergelijkbare resultaten zijn te zien in een onderzoek naar de balans bij mensen die hersteld zijn van Nasofarynxcarcinoom, een zeldzame vorm van kanker van het epitheel in de neus- en keelholten. Na het doorstaan van de ziekte, de bestralingen en de chemo was hun balans significant slechter dan bij de gezonde controle groep. Door het beoefenen van Tai Chi en Qi Gong bleek de balans bijna net zo goed te zijn als dat van de controle groep. Bron: Balance Performance in Irradiated Survivors of Nasopharyngeal Cancer with and without Tai Chi Qigong Training.pdf

Risico van vallen verkleinen door beoefening van Tai Chi. Tai Chi blijkt een goede oefening te zijn om het risico op vallen te verkleinen en de verwondingen als gevolg hiervan te verminderen. Dit heeft als gevolg lagere kosten voor de gezondheidszorg. Er is helaas nog weinig informatie beschikbaar over de kosten die hiermee bespaard kunnen worden.
Bron: fall_related_injuries.pdf

Verbetering van de proprioceptie door Tai Chi. Oudere mensen die regelmatig Tai Chi beoefenen vertonen niet alleen een betere proprioceptie bij de enkel en knie gewrichten in vergelijking tot een testgroep die het rustig aan doet, maar hebben ook betere gewrichten dan vergelijkende groepen die aan zwemmen of joggen doen. Het grote voordeel van Tai Chi voor deze groep is een betere balans en minder kans op vallen in vergelijking tot mensen die geen Tai Chi beoefenen.
Bron: proprioceptie.pdf

Tai chi: Genezing door beweging? Het Prinses Beatrix Fonds zet zich in voor de bestrijding van spierziekten en bewegingsstoornissen (zoals polio, multiple sclerose, ziekte van Huntington en de ziekte van Parkinson) door het financieren van wetenschappelijk onderzoek en zet zich in om de kwaliteit van leven van patiënten en hun familie te verbeteren. In hun uitgave MenSen, nummer 4 (augustus 2009) probeert het Prinses Beatrix Fonds een zo volledig mogelijk beeld te scheppen van Tai Chi als therapie, complementair aan reguliere behandelswijzen.
Bron: MenSen, nummer 4, augustus 2009.

De voordelen voor de gezondheid van Tai Chi In 2009 verscheen in een newletter van de Harvard Medical School een artikel over de gezondheids effecten van regelmatige Tai Chi beoefening. Tegengesteld aan de reguliere fitness opvatting "No pain, No gain" blijkt bij Tai Chi, ondanks het zachte karakter en juist de afwezigheid van inspanning, er grote verbeteringen in de gezondheid te meten zijn. Dit op het vlak van spierkracht, flexibiliteit, balans en de zuurstof huishouding.
Er zijn gunstige effecten gemeten bij patienten met Arthritis, botontkalking, borstkanker, hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, parkinson, slaapproblemen en herstel na een beroerte. Bron: Harvard Health Publications: "The health benefits of taichi", 2009.


draakje

©2019 Tai Chi Uden