Click here
English version
For the English version

Yang stijl diversiteit

Yang Lu-Chan combineerde verschillende gevechtsstijlen met zijn eigen inzichten tot een innovatieve stijl die later de Yang stijl Tai Chi Chuan genoemd is. Vanaf het moment dat hij onderricht is gaan geven in deze stijl is deze verder geëvolueerd en ontstond er diversiteit. Het is traceerbaar dat reeds de kinderen en leerlingen van Yang Lu-Chan aan de basis stonden van verschillende stijlen.

In het algemeen hebben leraren hun eigen ideeën en interpretaties van Tai Chi die ze doorgeven aan hun leerlingen. Wanneer een dergelijke interpretatie op wezenlijke punten verschilt van het origineel noemen we dit een andere of afgeleide stijl.

Het is volkomen natuurlijk dat een leraar zijn eigen mening heeft over Tai Chi Chuan en dit laat doorschemeren in zijn lessen, zolang de principes van Tai Chi geen geweld aan gedaan worden. Dit maakt het voor sommigen lastig om precies te weten wat je doet als je zegt dat je Yang stijl Tai Chi Chuan beoefent. Kenners van Tai Chi kunnen dan vragen wie je leraars leraren waren en wat de bron is van je stijl.

Toen ik op zoek was naar een andere Tai Chi leraar raakte ik in verwarring door de diversiteit in Yang stijlen. Ik kwam mensen tegen die de vorm van Chi Chiang Tao anders doen dan ik, mensen die verschillende namen hebben voor hetzelfde ding of erger, dezelfde naam voor verschillende stijlen.

Ik heb mijn bevindingen samengevat in de onderstaande tabel en poster. Ik hoop dat dit een beetje opheldering geeft over de verschillende Yang stijlen die er zijn. Het is verre van compleet (er zijn waarschijnlijk net zo veel stijlen als leraren) maar de hoofdlijnen heb ik getracht vast te leggen.

Naam

Afstamming

Imperial Yang familie stijl
Bejing Yang stijl
(klein kader)
www.imperialtaichi.com
Yang Lu-Chan (Yang Fu-Kui 1799-1872) →
Yang Jian-Hou (Yang Chien Hou, 1839-1917) →
Wang Zhong Lu en zijn zoon Wang Yong Chuen (1903-1987) → Wei Shu Ren
(Oude) Yang Groot Kader
Lange Imperial 108 vorm set
Imperial Yang stijl
Yang Lu-Chan (1799-1872) /Yang Ban-Hou (Yang Yu 1837-1892) → Gong Tian-Ren
Classical Tai Chi:
http://www.classicaltaichi.com/
Yang Lu-Chan / Yang Ban-Hou →
(Wu) Quan Yu (een Manchu die de Han naam Wu aangenomen had, 1834-1902) → Wu Jian-Quan (Wu Chien Chuan, 1870-1942) → Young Wabu (1904-2005)
Yang Ban Hou stijl
Guangping form (Yang Ban-Hou woonde in Guang Ping)
http://www.guangpingyang.org/
Yang Lu-Chan (1799-1872) → Yang Ban-Hou → Wong Jao-Yu (1836-1939) → Kuo Lien-ying (1891-1984), Wong Xir-Chun (1902-1980)
Oude Yang stijl
http://www.neigong.nl/
Yang Lu-Chan → Yang Jian-Hou/Yang Ban-Hou → Yang Shao-Hou (1862-1930) → Gu LiSheng → Zhang Zhou-Xing (1920-2001) → Shi Dan Qin
Oude Yang stijl
Yang Shou-Hou stijl
Yang Lu-Chan → Yang Jian-Hou/Yang Ban-Hou → Yang Shao-Hou → Hsiung Yang-Ho (1880-1984) → Tchoung Ta-Tchen (1911-2000)
Oude Yang stijl
Yang Lu-Chan stijl
(Klein kader)
http://www.erle.co.uk/
Yang Lu-Chan → Yang Jian-Hou/Yang Ban-Hou → Yang Shao-Hou → {Chang Yiu-Chun, Chen Pan-lin} → Erle Montaigue (1949- )
Oude Yang stijl
http://www.stevehiggins.ca/
Yang Lu-Chan → Yang Jian-Hou → Tien Shou-Lin (1891-1939) → Shen Jing-Ling → Shen Zaiwen → (e.g. Steve Higgins)
Yang lang boxen
Authentieke Yang
http://www.itcca.com/
Yang Lu-Chan → Yang Jian-Hou → Yang Cheng-Fu → Yang Shou Zhong (1910-1985) → (3 dochters + Yip Tai Tuck, Chu Gin Soon, Chu King-Hung) (ITCCA)
Authentieke Yang stijl
http://www.fushengyuan-taichi.com.au/
Yang Lu-Chan → Yang Jian-Hou → Yang Cheng-Fu → Fu Zhong Wen → Fu Sheng Yuan (1931- ) → Fu Qing Quan (James, 1971- )
Authentieke Yang stijl
http://www3.sympatico.ca/greg.gardiner/taiji.html
Yang Lu-Chan → Yang Jian-Hou → Yang Cheng-Fu → Chen Wei Ming (1881-1956) → Liang Zheng-Yu (1900-2002) → Lau Yiu Lam (David)
Publieke Yang stijl
Familie Yang stijl
Originele Yang stijl
Yang Cheng Fu stijl
(Groot kader)
http://www.yangfamilytaichi.com/home
Yang Lu-Chan → Yang Jian-Hou → Yang Cheng-Fu → Chen Wei-Ming(1891-1975), Fu Zhong-Wen1907-1994, Tung Ying Chieh1886-1961, Yang Zhenduo (1925- ), Yang Zhen Ming(1910-1985), Hu Yuen Chou(1903-1997), etc. etc. → Yang Jun(1968- )
Chen Man Ching stijl Yang Lu-Chan → Yang Jian-Hou → Yang Cheng-Fu → Chen Man Ching (1901-1975)
Michuan Yang stijl
(verborgen familie traditie)
http://taijiquan.free.fr/
Yang Lu-Chan → Yang Jian-Hou → Zhang Qin-Lin(1887-1969) → Wang Yen-nien (1914 -)

Klik hier voor de Yang stijl diversiteit in boomstructuur.

Enkele opmerkingen:

  1. Toen de leden van de Yang familie Tai Chi Chuan onderricht gingen geven als broodwinning, trokken ze veel door China. Zij hadden een groot aantal studenten en het is dus zeer waarschijnlijk dat meer mensen zijn van wie de vorm direct te herleiden is naar de oprichters, anders dan via de lijnen die ik hier gegeven heb.
  2. Yang Lu-Chan (“de onoverwinnelijke”) en zijn zonen waren beroemd vanwege hun vaardigheid in de krijgskunst. Veel mensen, waaronder de Manchu prinsen, wilde de kunst van hun leren. Studenten begonnen met een eenvoudige basisvorm te leren. Indien bleek dat ze voldoende vaardigheid en toewijding hadden konden ze discipel worden en werden ze toegelaten tot de lessen voor ingewijden. Daar leerden ze de geavanceerde vorm en gevechtsvormen. Dit is niet alleen een gebruikelijke wijze van onderricht maar garandeert ook werk voor een behoorlijke tijd en dus geregeld inkomen. Merk op dat sommige auteurs beweren dat de geavanceerde vorm verborgen werd gehouden. Die theorie komt niet overeen met de praktijk zoals in de krijgskunsten gebruikelijk was.
  3. Yang Jian-Hou had een veel milder karakter dan zijn broer Yang Ban-Hou. Daarom had hij meer studenten en volgelingen. Yang Ban-Hou was meer geïnteresseerd in de gevechtskant van Tai Chi.
  4. Yang Shou-Hou, de zoon van Yang Jian-Hou, heeft les gehad van zowel zijn vader alsmede van Yang Ban-Hou. Hij had daardoor een volledige opleiding in alle aspecten van de Yang stijl.
  5. Normaal gesproken gaat de stamboom van de familie stijl via de oudste zoon. Er zijn twee plaatsen in de stamboom van de Yang stijl waar dit niet het geval is. Yang Ban-Hou was twee jaar ouder dan zijn broer maar erfde niet de stijl (waarschijnlijk omdat hij weinig volgelingen had). Yang Shao-Hou was 21 jaar ouder dan Yang Cheng-Fu en ontving de volledige training nog voordat zijn broertje kon lopen. Het is mij niet duidelijk waarom hij niet de erfgenaam is. Sommige auteurs beweren dat Yang Cheng-Fu aanzienlijk makkelijker in de omgang was, een playboyachtig type die Tai Chi niet al te serieus nam (tot een bepaalde leeftijd). Hij zou daarom niet de volledige training gehad hebben.
  6. Yang Zhen-Duo was tien jaar toen zijn vader overleed. Hij heeft zijn training hoofdzakelijk van zijn ooms en hun discipelen gekregen. Eigenlijk dus ook een breuk met de “van vader op zoon” traditie.
  7. Er zijn discussies over Erle Montaigue en de afkomst van zijn vorm. Men betwist of zijn leraar Chang Yiu-Chun ooit bestaan heeft en of hij zijn stijl niet zelf verzonnen heeft. Voor wat het waard is, de man was een groot vechter in zijn tijd en heeft een indrukwekkende achtergrond. Verder maakt hij heel actief promotie voor Tai Chi en is heel open over wat hij doet. Er zijn zeer veel clips van hem te downloaden maar heeft hij ook veel publicaties en DVDs die te bestellen zijn. Zonder twijfel heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de Tai Chi.
  8. Ik heb van veel van de stijlen in de tabel op z’n minst clips gezien. De onderlinge verschillen zijn soms groot. De stijl van de ITCCA is er een die een vage gelijkenis met de Yang Cheng-Fu stijl vertoont maar echter vanuit andere principes werkt. Een verschil bij de ITCCA is b.v. de hoge elleboog posities. Helaas is het niet mogelijk om daar een clip van te vinden op het internet. Ik heb er ook geen boek of DVD over kunnen vinden.
Aanvullende referenties:
http://www.disaster-management.biz/samoobramba/tjq.htm
http://www.taijiquandao.com/03paginasingles/04styles/04yang-05-weishuren.htm
http://www.ukctaichi.com/resources.html
http://www.geocities.com/ottawakungfu/200TaiChi002Z_Yang2.htm
http://www3.sympatico.ca/alduncan/Styles.doc

draakje

©2019 Tai Chi Uden